SPOTLIGHT HOTEL INVESTMENT POLAND

"Rnek hotelowy w całym regionie odnotowuje tendencję wzrostową"

"Mimo, że poszczególne rynki w Europie Środkowo-Wschodniej rozwijają się inaczej, rynek hotelowy w całym regionie odnotowuje tendencję wzrostową, co czyni go atrakcyjnym dla inwestorów. Turystyka rośnie i opiera się na silnych wskaźnikach ekonomicznych. Branża hotelarska w regionie oczekuje, że ta pozytywna tendencja się utrzyma. Inwestorzy hotelowi odnotowują i coraz częściej chcą odblokować wartości w stolicach Europy Środkowo-Wschodniej. Perspektywa aktywów hotelowych o wyższych rentownościach, rosnący popyt na turystykę i znaczny wzrost gospodarczy okazują się być bardzo atrakcyjne dla szerokiego wachlarza międzynarodowych inwestorów. Nasi klienci korzystają również z tej tendencji. Obecnie Christie & Co ma kilka hoteli do sprzedaży w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, a także ciekawe projekty doradcze, które potwierdzają ruch na rynku ".

Lukas Hochedlinger, Managing Director Central & Northern Europe, Christie & Co