SPOTLIGHT HOTEL INVESTMENT POLAND

10:30 Rejestracja

11:00 Polski rynek hotelowy - wprowadzenie

 • Podłoże społeczno-ekonomiczne oraz polityczne – wpływ na branżę hotelową i turystykę.
 • Rynek hotelowy w Polsce – nowe projekty, wykorzystanie, stawki, etc.
 • Czy Polska jest jednolitym rynkiem? – Mapa hotelowo–turystyczna kraju.
 • Kto nocuje w polskich hotelach – trendy, zagrożenia i perspektywy.
 • Rynek spotkań w Polsce.

12:00 Sesja Development

 • Co i jak budować, aby maksymalizować zwrot i minimalizować ryzyko?
 • Sposoby zapewniania elastyczności projektów hotelowych w dłuższej perspektywie czasu.
 • Koszty budowy hotelu w porównaniu do kosztów projektów mieszkaniowych i biurowych.
 • Konwersje – hotele w starych biurowcach i budynkach przemysłowych.
 • Projekty typu mixed-use – hotele przy centrach handlowych, stacjach kolejowych i parkach biurowych. Możliwości synergii?

13:00 Lunch + networking

14:00 Sesja Chain

 • Plany rozwoju sieci hotelowych w Polsce i w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Nowe koncepty, nowe sieci, nowe trendy.
 • Czy polski rynek jest gotowy na takie produkty jak Kempiński, Raffles czy Four Seasons?
 • Różne rodzaje umów o zarządzanie, jak sieci przystosowują się do wymagań deweloperów i instytucji finansowych.
 • Umowy franczyzowe vs. umowa afiliacji.

15:15 Przerwa kawowa

15:45 Sesja Investment

 • Wprowadzenie do tematu inwestycji hotelowych – stopy zwrotu, formy umów i gwarancji, kim są inwestorzy i czego szukają?
 • Perspektywy dla rynku – czy będzie więcej transakcji?
 • Jak zabezpieczyć się przed ryzykiem kursowym, gdy zarabiamy w PLN a czynsz płacimy w EUR?
 • Dlaczego polskie fundusze nie inwestują w projekty hotelowe? Czy są sposoby, żeby je zachęcić?
 • Jaką rolę w maksymalizacji ROI odgrywa operator i franczyzodawca?
 • Planowanie hotelowego projektu deweloperskiego - najważniejsze kroki do zapewnienia bezproblemowego procesu od biznes planu do operacji.

16:45 Sesja Financing

 • Finansowanie dla hotelowych projektów deweloperskich – aktywne podmioty na rynku, jakich wymagań możemy się spodziewać w zakresie LTV, LTC, DSCR, marży i produktu?
 • Dostępność finansowania dla inwestorów zainteresowanych zakupem istniejących obiektów.
 • Przybywa inwestorów kupujących za equity – czy w dłuższej perspektywie banki będą mogły wciąż dyktować warunki?
 • Jakie projekty banki najchętniej widziałyby w swoim portfolio – lokalizacje, rozmiar, typy umów, etc?

18:00 Networking express

19:00 Bankiet