SPOTLIGHT HOTEL INVESTMENT POLAND

Hotelarstwo jest nieodłącznym sektorem branży MICE

Hotelarstwo jest nieodłącznym sektorem branży MICE

 

„MeetingPlanner.pl stara się wspierać wszystkie inicjatywy służące edukacji branży MICE. Hotelarstwo jest nieodłącznym jej sektorem. Konferencja omawiająca zagadnienia dotyczące związków pomiędzy organizatorami eventów a hotelarzami jest bardzo istotna z punku widzenia praktyków którym służymy wiedzą” 

Redakcja MeetingPlanner.pl

MeetingPlanner.pl to innowacyjny portal adresowany do przedstawicieli branży spotkań (MICE). Naszą misją jest dostarczanie aktualnej i rzetelnej informacji, wdrażanie unikalnych narzędzi wspierających sprzedaż grupowych miejsc hotelowych i pakietów konferencyjnych, a także inicjowanie działań mających na celu integrację środowiska branżowego.

Oprócz obecności w sieci, MeetingPlanner.pl realizuje szereg cyklicznych przedsięwzięć. Sztandarową jego propozycją są spotkania w formule MP FAST DATE®, które towarzyszą wielu inicjatywom portalu. Wśród najważniejszych wydarzeń realizowanych przez MeetingPlanner.pl są również: cykl wyjazdów MP MICE TOUR® nastawionych na poznawanie oferty konferencyjno - eventowej obiektów, MP MICE & MORE – debaty branżowe z udziałem największych graczy na rynku eventowym.

Sztandarowym projektem jest konkurs Meeting Planner  Power Awards. Meeting Planner Power Awards jest pierwszym konkursem poświęconym branży eventowej i poszukującym najlepszych realizacji i praktyk we wszystkich jej sektorach. Celem Konkursu jest wyróżnienie najlepszych eventów i projektów związanych z event marketingiem, wskazanie miejsc ze szczególnym potencjałem eventowym oraz wyróżnienie osobistości i ekspertów branży.

 

Więcej o Meeting Planner.pl  www.MeetingPlanner.pl, www.mppowerawards.com